news
18 خرداد 1399

کارگاه آموزشی "داستان استراتژی و ضرورت آن در کسب‌وکار"

چرا استارتاپ باید سریع شکست بخورد؟ چون لازم است زودتر به نتیجه برسد ...

روز یکشنبه ۱۸ خرداد، ما در کارگاه نوآوری هفت‌ و هشت میزبان آقای بهرام باقری بودیم تا بیشتر درباره استراتژی یاد بگیریم.

موضوعات این ورکشاپ:

  • استراتژی چیست؟
  • تاریخچه استراتژی چیست؟
  • چرا و چطور استراتژی وارد کسب و کار ما شده است؟
  • یک سازمان در پوشش استارتاپ چطور عمل می‌کند؟
  • ابعاد استراتژی سازمانی چگونه است؟
  • ما استراتژی داریم. مرحله بعد چیست؟
  • ضرورت استراتژی برای رسیدن نتیجه

بهرام باقری در این کارگاه به ما یاد دادند از زمانی که نیاز به بقا بوده، استراتژی نیز وجود داشته‌است؛ یعنی همیشه.

جهت اطلاع از ورکشاپ‌ها و رویدادهایی که در هفت و هشت برگزار می‌شود ما را در شبکه‌های اجتماعی هفت و هشت دنبال کنید:

Instagram: https://instagram/haftohasht

Linkedin: https://linkedin.com/company/haftohasht