hiring

فرم مربی

درخواست همکاری با هفت و هشت به عنوان مربی

آیا تا به حال سابقه مربیگری داشته‌اید؟
آیا تا به حال سابقه برگزاری کارگاه آموزشی داشته‌اید؟