news
10 دی 1398

سلسله کارگاه "مدرسه زندگی"

بحثی آزاد به زبان انگلیسی جهت ارتقاء آگاهی نسبت به نحوه نگاه به زندگی ...

دوره ۲۰ جلسه‌ای "مدرسه زندگی" از ۱۰ دی ۱۳۹۸ شروع شده و هر دوشنبه در هفت و هشت توسط تیم اجوکو برگزار می‌شود.

مدرسه زندگی بحثی آزاد به زبان انگلیسی است که ابتدا با بحث‌های کاملا عمومی آغاز می‌شود و به مرور مباحث، جدی‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. برای هر جلسه یک یا دو ویدئو معرفی خواهد شد که شرکت‌کنندگان در هر دوره، قبل از کلاس آن‌ها را تماشا می‌کنند (Flip Class).‌‌

‌موضوعات مطرح شده در ویدئو به چالش کشیده می‌شوند و شرکت‌کنندگان به دو دسته تقسیم شده و از زوایای مختلف با هم به بحث و گفتگو می‌نشینند.

Event-25.jpg

موضوعات دوره‌ها:

1/Loneliness, 2/Monasticism, 3/Love, 4/Dating, 5/Romanticism, 6/What history teaches us about having an affair, 7/Manners, 8/Rituals, 9/Wabi-Sabi, 10/Religion, 11/Work, 12/Consumerism, 13/Capitalism, 14/Failure, 15/Modernity, 16/Ancient Greece, 17/The Renaissance, 18/French-English Gardens, 19/Art

اهداف دوره:

  • ارتقای تفکر نقادانه
  • ارتقای توانایی تحلیل مسائل
  • ارتقاء EQ
  • ارتقای درک بینا فرهنگی
  • ارتقای توانایی گفتاری و شنیداری در زبان انگلیسی
  • ارتقای اطلاعات عمومی
  • ایجاد بستر مناسب برای استفاده از زبان به مثابه ابزار

در این برنامه قرار است که با استفاده از پکیج‌های "مدرسه زندگی" آلن‌ دو‌باتن، کمک کنیم به تقویت مهارت‌های نرم و مهارت‌های حسی و همچنین ارتقاء آگاهی نسبت به نحوه نگاه به زندگی بپردازیم.

جهت اطلاع از ورکشاپ‌ها و رویدادهایی که در هفت و هشت برگزار می‌شود ما را در شبکه‌های اجتماعی هفت و هشت دنبال کنید:

Instagram: https://instagram/haftohasht

Linkedin: https://linkedin.com/company/haftohasht