news
13 تیر 1398

رویداد "کوورکینگ ایران"

اولین رویداد کوورکینگ ایران در کارگاه نوآوری هفت و هشت برگزار گردید ...

کوورکینگ ایران، رویدادی برای صاحبان فضاهای کار اشتراکی، بنیانگذاران اجتماع‌های تخصصی، طراحان و علاقه‌مندان به این حوزه در ایران است و اولین رویداد کوورکینگ ایران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ در کارگاه نوآوری هفت وهشت و فضای کار اشتراکی زاویه واقع در کارخانه نوآوری آزادی برگزار گردید.

Event-11.jpg

در روز‌ اول این رویداد، درباره مباحث حقوقی، طراحی، اقتصادی و اجتماع سازی‌های فضای کار اشتراکی در قالب پنل‌ها و سخنرانی شد و مورد بررسی قرار گرفت و روز دوم و نهایی رویداد با برگزاری کارگاه‌ها و ضدکنفرانس‌های تخصصی و تعاملی در بخش‌های مختلف به اتمام رسید.

هدف از برگزاری این رویداد، به اشتراک‌گذاری تجربیات و بررسی آخرین ترند‌های این حوزه در اجتماع رو به رشد فضاهای کار اشتراکی در ایران بوده است.

حامیان اصلی این رویداد فضای کار اشتراکی زاویه، کارگاه نوآوری هفت ‌و هشت و شرکت هم‌آوا بوده است.

Event-10.jpg

سخنرانان رویداد کوورکینگ ایران:

  • ایمان داودیان (زاویه) | اجتماع سازی برای فضای کار اشتراکی، شرح یک تجربه
  • غزاله مطیعا (زاویه) | چرا به سازنده‌ها در اجتماع خود نیازمندیم؟
  • اتابک آکسون (زاویه) | نقش رویداد در رشد اجتماع فضای کار اشتراکی
Event-09.jpg

پنل چالش‌های حقوقی و فنی راه‌اندازی فضای کاری مشترک با حضور:

  • ایمان داودیان | زاویه
  • محمد کرمانی | آبی سفید
  • آریان افشار | فینووا
  • محمدرضا سبحان | تیوان

اگر قصد دارید رویداد خود را در فضای هفت و هشت برگزار کنید به بخش رویداد هفت و هشت مراجعه کنید.