news
8 بهمن 1401

بازدید از هفت و هشت

بازدید اهالی سینمای ایران از کارخانه نوآوری آزادی و فضای هفت و هشت

در روز شنبه نهم بهمن ماه هزار و چهارصد و یک، گروهی از اهالی سینما از جمله کارگردان به نام سینمای ایران، آقای مجید مجیدی از فضای هفت و هشت بازدید کردند.

Haftohasht-02.jpg