مدرسه زندگی

معرفی و ویژگی‌ها

دوره‌ 20 جلسه‌ای "مدرسه زندگی" بحثی آزاد به زبان انگلیسی است با اهداف متنوع:
- ارتقای تفکر نقادانه
- ارتقای توانایی تحلیل مسایٔل
- ارتقاء EQ
- ارتقای درک بینا فرهنگی
- ارتقای توانایی گفتاری و شنیداری در زبان انگلیسی
- ارتقای اطلاعات عمومی
- ایجاد بستر مناسب برای استفاده از زبان به مثابه ابزار

این دوره با بحث‌های کاملا عمومی آغاز می‌شود و به مرور مباحث جدی‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. برای هر جلسه یک یا دو ویدیٔو معرفی می‌شوند که شرکت‌کنندگان در دوره، قبل از کلاس آن‌ها را تماشا می‌کنند (Flip Class). موضوعات مطرح شده در ویدیٔو به چالش کشیده می‌شوند و شرکت‌کنندگان به دو دسته تقسیم شده و از زوایای مختلف با هم به بحث و گفتگو می‌نشینند.

در این برنامه قرار است که با استفاده از پکج‌های "مدرسه زندگی" آلن‌دو‌باتن کمک کنیم به تقویت مهارت‌های نرم و مهارت‌های حسی و همچنین ارتقاء آگاهی نسبت به نحوه نگاه به زندگی بپردازیم.
دوستان میتونن هر جلسه را جداگانه ثبت نام کنند
قیمت مصرف‌کننده
۰ ریال
دوره‌ 20 جلسه‌ای "مدرسه زندگی" بحثی آزاد به زبان انگلیسی است با اهداف متنوع:
- ارتقای تفکر نقادانه
- ارتقای توانایی تحلیل مسایٔل
- ارتقاء EQ
- ارتقای درک بینا فرهنگی
- ارتقای توانایی گفتاری و شنیداری در زبان انگلیسی
- ارتقای اطلاعات عمومی
- ایجاد بستر مناسب برای استفاده از زبان به مثابه ابزار

این دوره با بحث‌های کاملا عمومی آغاز می‌شود و به مرور مباحث جدی‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. برای هر جلسه یک یا دو ویدیٔو معرفی می‌شوند که شرکت‌کنندگان در دوره، قبل از کلاس آن‌ها را تماشا می‌کنند (Flip Class). موضوعات مطرح شده در ویدیٔو به چالش کشیده می‌شوند و شرکت‌کنندگان به دو دسته تقسیم شده و از زوایای مختلف با هم به بحث و گفتگو می‌نشینند.

در این برنامه قرار است که با استفاده از پکج‌های "مدرسه زندگی" آلن‌دو‌باتن کمک کنیم به تقویت مهارت‌های نرم و مهارت‌های حسی و همچنین ارتقاء آگاهی نسبت به نحوه نگاه به زندگی بپردازیم.
دوستان میتونن هر جلسه را جداگانه ثبت نام کنند