کارگاه فرآیند حل خلاق مسئله

کارگاه فرآیند حل خلاق مسئله

کارگاه فرآیند حل خلاق مسئله از منظر کسب و کار توسط دکتر علی حاج آقاپور هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین چهارشنبه 6 اسفند ساعت 9 الی 13 در آمفی تئاتر کارگاه هفت‌و‌هشت برگزار شد.

اشتراک گذاری