واژه‌نامه (اصطلاحات مالی - قسمت اول)

واژه‌نامه (اصطلاحات مالی - قسمت اول)

 

سرمایه‌گذار | Investor

به شخصی گفته می‌شود که دارایی‌های خود را با هدف بازگشت اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کند.


نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری | Gol Return On Investment

معیاری است که بر اساس آن میزان سود مازادی که در نتیجه یک سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود را بررسی می‌کنند. سرمایه‌گذاران از محاسبه این معیار برای مقایسه سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند تا ببینند کدام شرکت می‌تواند سود بیشتری برای آن‌ها ایجاد کند.


نرخ بازگشت سرمایه داخل | IRR-Internal Rate of Return

یک معیار عادی برای سنجش نحوه عملکرد سرمایه‌های VCها می‌باشد، نرخی که با آن، ارزش فعلی یک سری از سرمایه‌ها برابر ارزش فعلی بازگشت این سرمایه‌ها است. این نرخ که معمولا در بودجه‌بندی سرمایه‌های مالی استفاده می‌شود، نرخ بهره‌ای است که باعث می‌شود ارزش خالص فعلی همه جریان نقدی شرکت برابر با صفر شود. اساسا، IRR بازگشت سرمایه‌ای است که شرکت در صورتی آن را به دست می‌آورد که خود را گسترش داده یا درخود سرمایه‌گذاری کرده باشد؛ نه این که سرمایه‌های خود را در داخل سازمان یا شرکت خرج کند.


سرمایه‌گذاری خطرپذیر | VC - Venture Capital

سرمایه‌گذاری جسورانه و یا سرمایه‌گذاری کارآفرینانه نام دیگر آن است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر یک نوع سرمایه‌گذاری خصوصی است که به طور معمول توسط متخصصان و سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود و به کسب وکارهای نوپا و دارای قابلیت رشد اختصاص دارد. این نوع سرمایه‌گذاران در برابر سرمایه‌ای که در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهند از آن‌ها سهام دریافت می‌کنند. گرچه سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها با ریسک بالا همراه است، ولی می‌توان انتظار بازدهی بیش از میزان متوسط از آن‌ها داشت.


 میکرو|  Micro_VC

تعریف صحیح برای سازمان‌هایی که غالبا به عنوان فرشته شناخته می‌شوند. ساختار میکرو VCها شبیه به سرمایه‌گذاران خطرپذیر است، اما معمولا اندازه بسیار کوچکتری دارند، تعداد شرکای آن‌ها کمتر است و مبالغ کمتری را در مراحل اولیه شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند.


سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکت | CVC - Corporate Venture Capital

روشی از سرمایه‌گذاری جسورانه است که در آن سازمان‌ها با توجه به اهداف شرکت بر روی استارت‌آپ‌ها یا ایده‌هایی که در داخل یا خارج از شرکت شکل می‌گیرد سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین همانند دیگر سرمایه‌گذاران خطرپذیر، در قبال سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها بخشی از سهام آن‌ها را دریافت می‌کنند. هدف از ایجاد سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، توسعه قابلیت‌های استراتژیک شرکت مادر و فراهم کردن منابع بازده مالی برای شرکت مادر می‌باشد.


شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر | VC Firm

شرکت سرمایه‌گذاری می‌باشد که پول سهامداران خود را در استارت‌آپ‌های بالقوه سودآور ولی پرخطر، سرمایه گذاری می‌کند.شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به جای شریک عمومی قرار می‌گیرند.


صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر | VC Fund

هدف از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، همانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. ساختار این صندوق شامل شریک محدود، شریک عمومی و صندوق سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر می‌باشد.


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک | Mutual Fund

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر، که تنها به میزانی سهام می‌فروشد که سرمایه‌گذارها درخواست داده باشند. با جریان یافتن پول به درون صندوق، صندوق رشد می‌کند. اگر پول به بیرون جریان داشته باشد، تعداد سهام موجود در دست سهامداران کاهش می‌یابد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های متغیر برخی از اوقات برای سرمایه‌گذارهای جدید بسته می باشند، ولی سرمایه‌گذارهایی که قبلا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هنوز هم می‌توانند به سرمایه‌گذاری ادامه دهند. اگر یک سرمایه‌گذار قصد خرید سهام اضافی را در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد، باید سهام صادر شده جدید را به صورت مستقیم از خود صندوق خریداری کند.


سرمایه‌گذار رهبر | Lead Investor

سرمایه‌گذار اصلی در یک دور تامین مالی جمعی است. این سرمایه‌گذار معمولا بزرگترین سرمایه‌گذار در دور جمعی است و اصولا مذاکره شرایط مرتبط با اسناد سرمایه‌گذاری‌ها را سازماندهی کرده و رهبری می‌کند.


 سرمایه‌گذار اصل | Major Investor

هرسرمایه‌گذاری که بیش از یک مقدار معین در یک دور خاص سرمایه‌گذاری می‌کند و امتیازاتی از جمله حق دسترسی به اطلاعات خاص یا حق رای را به دست می‌آورد.


فرشتگان کسب وکار | Angel Investors

افراد یا گروه‌هایی هستند که سرمایه خود را در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار می‌دهند. سرمایه‌گذاران فرشته اغلب در مراحل بذر و اولیه استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. عموما این افراد کارآفرینان با تجربه یا افرادی هستند که خود دارای کسب وکار می‌باشند و میزان سرمایه‌گذاری آنان به طور معمول کمتر از سرمایه‌گذاران خطرپذیر است. سرمایه‌گذاری فرشته مهمترین نوع سرمایه‌گذاری خصوصی بیرونی بیرون از سازمان یا شرکت درمراحل ابتدایی استارت‌آپ‌ها است.


گروه فرشته | AngelGroup

یک گروه تشکیل شده از سرمایه‌گذاران معتبر، که به عنوان همکاری و هماهنگ کردن سرمایه‌گذاری‌ها در مرحله بذراولیه شرکت‌های استارت‌آپ عمل می‌کند. اعضای این گروه معمولا با هم کار می‌کنند و تجارب، منابع و سرمایه‌های خود را از طرق مختلف با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.


سرمایه‌گذارهای موسسه‌ای | InstitutionalInvestors

سازمان‌هایی که به صورت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. مانند شرکت‌های بیمه، سازمان‌های سپرده‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های موقوفه مالی.


بانک‌های‌ سرمایه‌گذاری |  Investment Banks

یک مداخله کننده مالی است که خدمات متنوعی شامل: تعهد به خرید اوراق بهادار، ایفای نقش به عنوان یک میانجی بین صادر کننده اوراق بهادار و طرف سرمایه‌گذاری کننده، کمک و تسریع معاملات ادغام دو شرکت و دیگر سازماندهی‌های مجدد شرکت و همچنین ایفای نقش به عنوان یک کارگزار برای مشتری‌های موسسه‌ای را انجام می‌دهد.


سرمایه‌گذاران استراتژیک | Strategic Investors

سرمایه‌گذاران شرکتی یا انفرادی که از طریق ارتباط‌های صنعتی و شخصی به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند ارزش اضافه می‌کنند. برای مثال این ارزش می‌تواند شامل کمک به جمع کردن سرمایه اضافی و یا کمک رساندن در فرآیندهای بازاریابی و غیره باشد.


سرمایه‌گذاری تکمیل | Follow- on Investing

به رویدادی اشاره دارد که به موجب آن سرمایه‌گذارها مجددا در زمان دیگری از رشد و توسعه شرکت، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. اغلب اوقات سرمایه‌گذاری تکمیلی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت عملکرد موفق و برنامه‌ریزی شده ندارد. در مجمع سرمایه‌گذاران یک شرکت، معمولا سرمایه‌گذارهای فرشته از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اجتناب می‌کنند، چرا که خطر از دست دادن پول در آن بسیار بالا است.


اندازه سرمایه | Fundsize

کل سرمایه مالی سپرده شده توسط سرمایه‌گذاران در یک سرمایه‌گذاری مالی مخاطره ‌آمیز می‌باشد.


نامه سرمایه‌گذاری | Investment Letter

یک نامه امضا شده توسط یک سرمایه‌گذار است که به واسطه آن اوراق قرضه طولانی مدت ثبت نشده را خریداری می‌کند. در این نامه سرمایه‌گذار، ماهیت سرمایه‌گذاری طولانی مدت این خرید را گواهی می‌دهد. این اوراق باید حداقل یک سال نگه داشته شوند تا بتوان آن‌ها را فروخت.


سرمایه‌گذاری | InvestmentRound

یک یا چند سرمایه‌گذاری انجام شده در یک شرکت خاص، توسط یک یا چند سرمایه‌گذار، که با شرایط یکسان و به صورت همزمان انجام می‌شود.


سند آشکارسازی | Disclosure Document

یک دفترچه که نشان دهنده خطرات یک سرمایه‌گذاری خاص است.


جذب سرمایه | Fundraising

به دریافت سرمایه جدید استارت‌آپ‌ها از سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه گفته می‌شود.

 

 منبع بلاگ: کتاب واژه‌نامه کسب‌و‌کار‌های نوآور

 

 

 

 

 

 

 

 


اشتراک گذاری