بازدید وزیر راه و مدیر عامل بانک مسکن از کارگاه نوآوری هفت‌وهشت

بازدید وزیر راه و مدیر عامل بانک مسکن از کارگاه نوآوری هفت‌وهشت

310 دی‌ماه 98، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در کاخانه نوآوری آزادی، از قسمت‌های مختلف این مرکز از جمله کارگاه نوآوری هفت‌وهشت دیدن کرد. در این بازدید، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن نیز ایشان را همراهی می‌کرد. رحیمی انارکی اظهار داشت: ایده‌های استارتاپی برگزیده شده در صنعت ساختمان توسط شرکت کارآفرینی بانک مسکن مورد حمایت قرار می‌گیرد.

اشتراک گذاری