داستان استراتژی و ضرورت آن در کسب‌وکار

داستان استراتژی و ضرورت آن در کسب‌وکار

18 خرداد 99، در کارگاه نوآوری هفت‌وهشت، ما میزبان کارگاه داستان استراتژی و ضرورت آن در کسب‌وکار بودیم. این کارگاه با تدریس آقای بهرام باقری، مدرس مدیریت کسب‌وکار برگزار شد. آقای باقری، در این کارگاه به ما یاد دادند از زمانی که نیاز به بقا بوده، استراتژی نیز وجود داشته‌است؛ یعنی همیشه. ما در این کارگاه، یاد گرفتیم که استراتژی چیست و چطور وارد کسب‌وکارهای ما شده است. همچنین با ابعاد استراتژی سازمانی و ضرورت آن بیشتر آشنا شدیم. ما در کارگاه داستان استراتژی، میزبان صاحبان کسب‌وکارهای نوپا و علاقمندان به این حوزه بودیم.

اشتراک گذاری