بازدید پیروز حناچی، شهردار تهران و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارخانه نوآوری آزادی

بازدید پیروز حناچی، شهردار تهران و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارخانه نوآوری آزادی

روز 26 دی 98، پیروز حناچی شهردار تهران، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رجبعلی خسرو آبادی شهردار منطقه 5 و جمعی از مدیران، از کارخانه نوآوری آزادی و سوله‌های فعال این مرکز به منظور روند پیشرفت آماده سازی فضای کارخانه صنعتی متروکه آما، که به زودی بزرگترین مرکز استارت آپی در تهران می‌شود، بازدید کردند. در این بازدید، پیروز حناچی از حمایت شهرداری تهران از شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌های نو پا خبر داد و با تاکید بر نقش شرکت‌های شتاب دهنده در این گونه فضا‌های متروکه صنعتی گفت: یکی از اتفاقاتی که در همه شهر‌های بزرگ می‌افتد، این است که مجموعه‌های صنعتی به دلیل مسائل زیست محیطی و اقتصادی از شهر خارج شده و این قبیل کارخانه‌ها بلا استفاده مانده است. بهسازی این گونه فضا‌ها یکی از سخت‌ترین کارهاست و با حضور استارت آپ‌ها در این مراکز، تهدید‌ها به فرصت تبدیل می‌شود و این کاری است که در شهر‌های پیشرفته دنیا اتفاق افتاده و با تبدیل کارکرد فضای متروکه صنعتی به فضا‌های زنده اقتصادی یا فرهنگی، این مراکز را مناسب حضور شرکت‌های دانش بنیان می‌کند.

اشتراک گذاری