بازدید محمدجواد ظریف از کارخانه نوآوری آزادی

بازدید محمدجواد ظریف از کارخانه نوآوری آزادی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دوشنبه 29 مهرماه 98 با حضور در کارخانه �نوآوری آزادی� از بخش های مختلف این مجموعه استارتاپی بازدید کرد. به گزارش ایسنا، وزیر امورخارجه کشورمان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه نوآوری آزادی با متخصصان و شاغلان آن مجموعه رایزنی و گفت وگو کرد.

اشتراک گذاری