نشست ماهیانه میراث روستایی ایران

چهارشنبه 1399/05/29 📅
نشست ماهیانه میراث روستایی ایران

25 دی‌ماه، ما در کارگاه نوآوری آزادی، میزبان اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی میراث روستایی ایران تحت عنوان از منظر فرهنگی تا منظر روستایی بودیم. ما در این رویداد، با آقای فرامرز پارسی، مدرس مرمت و محیط‌ زیست و همچنین آقایان کاوه منصوری و مریغانی و توکلی و مهندس رحیمی همراه بودیم و در کنار فعالان و دانشجویان حوزه مرمت و معماری و دوستداران و پژوهشگران محیط زیست، به بحث و گفتگو پرداختیم. معرفی روستاهای تاریخی ایران و بررسی ساختارهای منظری و کالبدی این روستاها از اصلی‌ترین محورهای گفتگوی ما در این نشست بودند.