مدرسه زندگی

شنبه 1399/04/07 📅
مدرسه زندگی

ما در کارگاه نوآوری هفت‌وهشت، میزبان سلسله نشت‌های مدرسه زندگی بودیم. این جلسات در واقع بحثی آزاد به زبان انگلیسی بودند که با هدف ارتقای تفکر نقادانه و تحلیل مسائل و همچنین بهبود و ارتقای EQ و درک بینافرهنگی برگزار شدند. این دوره با بحث‌های کاملا عمومی آغاز شد و به مرور مباحث جدی‌تر و تخصصی‌تر شدند. برای هر جلسه یک یا دو ویدئو معرفی شد که شرکت‌کنندگان، قبل از کلاس آن‌ها را تماشا کرده‌بودند. روند جلسه به این صورت بود که موضوعات مطرح شده در ویدئو به چالش کشیده می‌شدند و شرکت‌کنندگان به دو دسته تقسیم شده و از زوایای مختلف با هم به بحث و گفتگو می‌نشستند. در این برنامه تلاش کردیم که با استفاده از پکج‌های "مدرسه زندگی" آلن‌دو‌باتن، به تقویت مهارت‌های نرم و مهارت‌های حسی و همچنین ارتقاء آگاهی نسبت به نحوه نگاه به زندگی بپردازیم. ارتقای توانایی گفتاری و شنیداری به زبان انگلیسی و ارتقای اطلاعات عمومی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای استفاده از زبان به مثابه ابزار، از دیگر اهداف دوره مدرسه زندگی بودند. ثبت‌نام این جلسات به صورت جداگانه بود و شرکت‌کنندگان ملزم به حضور در تمام جلسات نبودند.