زروان

سه‌شنبه 1399/04/03 📅
زروان

ما در کارگاه نوآوری هفت‌وهشت و با همکاری موسسه فرهنگی هنری خورشید راگا، به صورت دوره‌ای میزبان کارگاه‌های آموزشی دکتر شروین وکیلی در دو مبحث تاریخ هنر و زُروان(توانمندسازی فردی و سازمان) در سالن آمفی تأتر بودیم.
زُروان نظریه‌ای است روان-جامعه‌شناسانه در چارچوب نگرش سیستم‌های پیچیده، که پرسش مرکزی‌اش عبارت است از چیستی �من�، چگونگی اتصال �من� به �نهادهای اجتماعی� و چراییِ رفتارهای �من�.
کارگاه زُروان طرحی است برای به کار انداختن این نظریه در زندگی روزانه و ایجاد فضایی برای گپ‌وگفت درباره‌ شیوه‌های بیشینه کردن شادمانی، نیرومندی، تندرستی و هدفمندی؛ یعنی توانمندسازی من و نیرومند کردن سازمان.
زروان امکانی است برای حضور در جمعی از یاران که جستجوی آنچه که می‌خواهند باشند را، و چگونگی تغییر دادن خود در آن راستا را تمرین می‌کنند.