روز جهانی کاربردپذیری 2019

سه‌شنبه 1399/04/03 📅
روز جهانی کاربردپذیری 2019

23 آبان‌ماه، ما در کارگاه نوآوری هفت‌وهشت میزبان رویداد روز جهانی کاربردپذیری 2019 بودیم.

بر اساس تعریف رسمی ISO 9241-11 کاربردپذیری عبارت است از: �درجه‌ای که محصول قابلیت استفاده توسط گروه مشخصی از کاربران برای دستیابی به اهدافی مشخص با اثربخشی، بهره‌وری و رضایت در زمینه‌ای مشخص از استفاده را دارا باشد.�
در ابتدای این رویداد، معرفی کوتاهی از انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری ایران و کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه در ایران داشتیم و به تشریح پژوهش تداخل فناوری فعال جهت تغییر رفتار پرداختیم.
آقای دکتر کاوه بازرگان، در مورد تعامل انسان با رایانه به گفتگو پرداختند و چالش‌ها و راهکارها برای حرفه‌ای‌گرایی در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند.
سپس با مهند علیرضا بهزادی همراه شدیم و ایشان به معرفی کارگاه نوآوری هفت‌وهشت و تجدید میراث صنعتی در این کارگاه، پرداختند.
آقای پرهام باغستانی و خانم دکتر واعظ‌پور از دیگر سخنرانان ما در این رویداد بودند.
روش‌های طراحی و ارزیابی تعامل انسان و رایانه، مدل‌های کاربر و کاربرپژوهی و آزمون‌های کاربردپذیری و همچنین ارزیابی بر اساس قواعد مرجع یا سیر و سفر کاربر و پژوهش‌های آزمایشگاهی و میدانی، از دیگر محورهای تمرکز و مورد بحث در این رویداد بودند.
در این رویداد، جلسه پرسش‌وپاسخ نیز برگزار شد.
طراحان تجربه کاربری و کاربرپژوهان، برنامه‌نویسان و مهندسان نرم‌افزار و مدیران پروژه نرم‌افزاری، از دیگر مهمانان ما در این رویداد بودند.
روز جهانی کاربردپذیری سال‌های 2016، 2017 و 2018 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده‌است.